SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Värdet av Varumärke

- Ett positivt varumärke fungerar som en magnet. Vi dras till de som har det.

Alla organisationer har ett varumärke, och de allra flesta är överens om att varumärket är företagets värdefullaste ägodel. Ett varumärke skall bygga på en grund av delaktighet, medvetenhet, och samordning. Verka i ett samspel med verksamhetens syfte och framtidsvision. Sunda företag med starka varumärken bygger en företagskultur inifrån. En företagskultur som enar chefer, ledning och medarbetare i en värld som är i ständig och snabb förändring.  Det viktigaste verktyget för att skapa en attraktiv organisation som med mod, stolthet och styrka möter morgondagens utmaningar, är kommunikation.

Värdet av ditt varumärke! 
Arbetsgivare som lyckas attrahera, rekrytera, motivera och engagera nyckelpersoner med kärnkompetens får en värdefull konkurrensfördel.

Att som arbetsgivare ha ett starkt varumärke leder till lägre personalomsättning och stolta medarbetare som är goda ambassadörer för världen utanför. När ni som arbetsgivare visar upp era värderingar, ambitioner och mål - som igen bekräftats av de anställda, stärks varumärket. En stark relation med era medarbetare är lika avgörande som till kunder och ägare.

Genom att tydliggöra de förväntningar som finns mellan arbetsgivare och jobbsökande får ni högre träffsäkerhet och därmed rätt jobbsökande!

Styrkan i era anställdas kompetens, engagemang och lojalitet är bland era viktigaste konkurrensfördelar och är ett kraftfullt komplement till siffror, statistik, och andra abstrakta bilder av företaget och verksamheten.

Det kan vara avgörande att jobbsökande kan relatera direkt och personligen till berättelsen om arbetsplatsen, framtidiga kollegor, expansionsplaner, vidareutbildning och till det samhällsengagemang som karaktäriserar ert företag. Att se över denna process kontinuerligt är väl investerad tid.

En tydlig profil kombinerat med bilder/video för att marknadsföra ert företag och era lediga tjänster har stor genomslagskraft. Vill du veta mer om hur liknande insatser kan hjälpa er att maximera er personalförsörjning?
Ring oss för ett oförpliktigande samtal så berättar vi gärna mer.

Genom att välja SkannPers som din partner kan du se till att ert företags historia och framtidsvision exponeras över hela Skandinavien genom vårt nätverk