SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Storytelling handlar om att använda berättelsen och berättelsetekniken för att beröra och förändra. I berättelsen möts lärdomar och känslor vilket skapar sammanhang och förståelse. Berättelser talar till känslan och berör lyssnaren på ett annat plan än vad fakta och information gör. De väcker inte invändningar på samma sätt som vanliga argument. Visste du att vi människor minns tre gånger så mycket om det berättas som en historia, istället för fakta och siffror?

Corporate Storytelling handlar om att söka, finna och förpacka företagets egna berättelser om sig själv, sina kunder och sin verksamhet. Det handlar om det unika värdet med att ta tillvara organisationens sanna berättelser om sig själv - företagets DNA - och använda dem affärsmässigt. Genom att medvetet skapa, sprida och utbyta historier kan vi på ett produktivt sätt, både på ett internt och externt plan, förmedla ett budskap. Storytelling är en viktig mjuk resurs som vid sidan av hårda data kan användas för att ge företaget framgång. Din verksamhets berättelse ska skapa engagemang och tränga igenom, en process som grundas utifrån kärnvärderingar och research. Sådant tar tid. 

I alla företag finns berättelser som handlar om människorna och verksamheten. Med hjälp av dem kan man strategiskt stödja varumärkesbyggande, ledarskap och rekrytering för att synliggöra vad man egentligen menar med sina värdeord – inte minst i dialogen i de sociala medierna. En bra story som visar organisationens kultur och värderingar kan dessutom hjälpa till att attrahera rätt arbetssökande direkt.

Vilka stories vill du att folk ska berätta om dig som arbetsgivare?
  • Berätta om verkliga händelser
  • Berätta om hjältar, kunder och medarbetare
  • Om misstag och visioner
  • Hur det hela började
  • Om kompetens och erfarenheter
  • Berättelsen är öppen för olika tolkningar

Hur kan du använda corporate storytelling som verktyg för att stärka ert arbetsgivarvarumärke och rekrytera rätt medarbetare?