SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Ert företags varumärke och professionella rykte är företagets värdefullaste ägodel, och en av era viktigaste konkurrensfördelar. 
Varumärket är verksamhetens DNA! 

Det är summan av historia, erfarenhet, gemensamma mål och värden till företaget, ledningen och medarbetarna. Ett starkt varumärke speglar företagets egen identitet. Det bidrar till att attrahera, engagera och behålla medarbetare, som blir företagets bästa ambassadörer.

Vår drivkraft är att bidra till andras framgång! Med huvud och hjärta hjälper vi företag att vinna kampen om kompetensen!

Vi är övertygade om att ett friskt ledarskap leder till friska organisationer, sunda företag bygger företagskultur inifrån. Att det står klart för oss, även på ett emotionellt plan, gör beslutsprocessen enklare, det blir enklare att både välja och välja bort vad vi ska och inte ska göra. Mötet med människor med liknande drivkrafter blir ofta avgörande.

Vi har en passion för varumärken! Att presentera företagens DNA på rätt sätt är vår drivkraft, vi har en vision att skapa lösningar för presentation av våra kunders professionella rykte som gör våra kunder till vinnare. Starkast är passionen om att bidra till andras framgångar.

Sunda företag bygger företagskultur inifrån.

♦ En kultur som förenar ledningen, styrelsen och medarbetarna i arbetet mot ett gemensamt mål, i en värld i konstant och snabb förändring
♦ En kultur som skapar en attraktiv organisation med mod, stolthet och styrka att möta morgondagens utmaningar
♦ En kultur som värdesätter och erkänner medarbetarnas kompetens, färdigheter och erfarenheter som företagets mest värdefulla tillgångar