SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

SkanPers har som mål att hjälpa arbetsgivare identifiera, bygga och underhålla sitt varumärke och professionella rykte. Arbetsgivare nationellt och internationellt söker kompetent, medveten och engagerad personal till sina tjänster i Skandinavien och övriga världen genom vårt nätverk.

Med fokus på employer branding och storytelling hjälper vi företag skapa en relation med de människor du vill attrahera, rekrytera och engagera. Vi hjälper företag berätta sin historia och attrahera rett person på rett plats.

Ert företags varumärke och professionella rykte är företagets värdefullaste ägodel, och en av era viktigaste konkurrensfördelar. Varumärket är verksamhetens DNA! Det är summan av historia, erfarenhet, gemensamma mål och värden till företaget, ledningen och medarbetarna. Ett starkt varumärke speglar företagets egen identitet. Det bidrar till att attrahera, engagera och behålla medarbetare, som blir företagets bästa ambassadörer.

– Med huvud o hjärta på rätt plats, hjälper vi er att vinna kampen om kompetensen!  Ellen Øiesvold Palsén, VD & gründer

Kontor: +46 (0)85151 2188 • Mobil: +46 (0) 70 83 03 288

 

 

 
Ellen Øiesvold Palsen