SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Employer branding handlar om en arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

  • Varför har vissa arbetsgivare lätt att behålla kompetenta och nöjda medarbetare trots att de kanske erbjuder lägre löner? 

  • Hur kan ni öka motivationen och lojaliteten hos era anställda genom att arbeta med företagets employer brand?

Employer Branding handlar om att ta fram en strategi för att attrahera, motivera och behålla kärnkompetens genom en stark och tydlig kommunikation. Att skapa den röda tråden för potentiella och nuvarande medarbetare, från det externa löftet till den interna verkligheten kräver tålamod, långsiktighet och engagemang.

Alla organisationer kan skapa en utmärkt arbetsplats
Ert företags varumärke och professionella rykte är företagets värdefullaste ägodel, och en av era viktigaste konkurrensfördelar. Varumärket är verksamhetens DNA! Det är summan av historia, erfarenhet, gemensamma mål och värden till företaget, ledningen och medarbetarna. Ett starkt varumärke speglar företagets egen identitet. Det bidrar till att attrahera, engagera och behålla medarbetare, som blir företagets bästa ambassadörer

Det måste inte vara komplicerat. Önskvärda relationer på en arbetsplats skiljer sig inte så mycket från sådana vi önskar oss i privatlivet, båda baserade på tillit. På liknande sätt inkluderar fördelarna för en organisation som utvecklar tillitsfulla relationer på arbetet mätbart ökade vinster, lägre frivillig personalomsättning och nöjdare kunder; för att inte tala om en bättre arbetsupplevelse varje dag.

Vi behöver alla lita på våra kollegor, medarbetare och chefer. Tillit skapas genom ledningens trovärdighet, den respekt medarbetare känner att de möts av och hur rättvist vi behandlas. Det bygger förtroende och skapar stolthet. Den stolthet vi känner för vårt arbete och hur mycket äkta gemenskap och kamratskap ledning, kollegor och medarbetarna känner för varandra.

Hur ni kan använda storytelling för att nå ut med era styrkor och värderingar som arbetsgivare?