SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Att rekrytera smartare har aldrig varit enklare!
Låt oss visa dig kraften i målgruppsinriktat rekrytering,
genom digitala kanaler och ledande sociala medier!

  • Vilka kompetenser behöver du rekrytera?
  • Når du rätt målgrupp med dina aktiviteter - och träffar du dem vid rätt tidpunkt?
  • Blir du synlig som arbetsgivare?

Vi hjälper dig bli tydlig, synlig och ser till att budskapet når fram.
Du vill på effektivaste möjliga sätt nå rätt målgrupp med högsta effekt.

Du kan inte rekrytera de du inte når…
  • Ökad synlighet
  • Hög exponering
  • Riktad spridning

Viktigare än vad vi kan erbjuda, är vad ni har behov av.

Att rekrytera smartare har aldrig varit enklare!|SkanPers.se