SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Mission och Engagemang

Mission och engagemang
SkanPers är Dedicated to excellence.  Med målet att attrahera de bästa kandidaterna för arbetsgivare och erbjuda attraktiva jobb möjligheter över hela världen för karriärmedvetna Skandinaver.

För att nå vårt mål är det viktigt för oss att förstå, representera och balansera våra kunders och kandidaters behov.

  • Individuellt anpassade tjänster för varje kund och kandidat
  • Innovativa lösningar baserade på våra kunders och kandidaters behov
  • En etisk rekryteringsprocess som balanserar behoven hos våra kunder och kandidater