SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

Montessoriskola i Vallentuna, kallad Vallentuna IMS startade i augusti 2013. Skolan är baserad på Maria Montessoris värderingar och pedagogik men med nutidens verktyg och förhållningssätt. Vi vill skapa den lilla skolan där barnet är i centrum och får ha en nära relation till sin lärare och sina klasskamrater. Från och med Förskoleklass och till och med årskurs 5.

Pedagogiken har fyra hörnstenar:
Respekt för barnet, individen En förberedd miljö Frihet under ansvar Helhet före detaljerna

Vallentuna Monteseriskole

Vi följer den svenska läroplanen för grundskolan så det kommer inte att vara en internationell skola i dess strikta bemärkelse. Däremot vill vi gärna ha en internationell prägel på skolan, det är viktigt för oss att se skolan som en del i ett större globalt sammanhang och vi hoppas även kunna erbjuda undervisning på ytterligare språk än svenska.

En viktig drivkraft varför vi vill starta skolan just i Vallentuna är vi vill ge våra barn och barnbarn en möjlighet att bo kvar i Vallentuna och samtidigt gå i en riktigt bra Montessori-skola efter att de gått ut förskolan. Kommunen hör också till en av de mest snabbväxande i Sverige och vi räknar med att efterfrågan på bra skolor kommer fortsätta öka.

Följ oss: Web    ♦     Facebook    ♦    Blogg    ♦    Twitter
Läs mer om oss som är drivande bakom detta projekt och Montessoriskolan i Vallentuna.