SkanPers.se SkanPers.no ScanPers.co.uk SkanPers Kommunikation

Skandinavisk Personal

SkanPers är specialiserade på att attrahera kompetens på nätet.

SkanPers.se Platsannonsera effektivt!
Arbetsgivare nationellt och internationellt söker kompetent, medveten och engagerad personal
till sina tjänster i Skandinavien och övriga världen genom vårt nätverk.

SkanPers.se Ta ditt varumärke på allvar – andra gör det!
Med fokus på Employer Branding och Storytelling hjälper vi företag skapa en relation med de människor de vill
attrahera, rekrytera och engagera. Vi hjälper företag att berätta sin historia och attrahera rätt person på rätt plats.

SkanPers.se Med huvud och hjärta på rätt plats, hjälper vi er att vinna kampen om kompetensen!
Rätt person på rätt plats är kritiskt viktigt, både för den som anställer och för den som blir anställd.

SkanPers.se